John and Kay's Sayonara Party

 

 

 

John and Kay Desormeoux

 

 

Nana Wiltgen, Kay, Ritsuko

 

 

John, Kay and Junior

 

 

Paula Steadly and Kay

 

 

John, Nana, Kay

 

 

The Gang

 

 

John, Nana, and Kay again

 

 

Mac's best view

 

 

Jack Bove with John and Kay

 

 

Back to Pictures Page